Tag: orcs

Results

  • Prayer the First

    Oh Herre, jeg takker Dig for Din nåde og bramhjertighed, og jeg beder om tilgivelse for de synder jeg har begået. Giv mig visdommen til at rette mig og forbedre mig og giv mig sindsroen til at acceptere de fejl, der sidder så dybt i min syndige sjæl, at …