Tag: Fion

Results

  • August 30, 2013

    Oh Herre, jeg takker Dig for Din nåde og barmhjertighed, og jeg beder om tilgivelse for de synder jeg har begået. Giv mig visdommen til at rette mig og forbedre mig og giv mig sindsroen til at acceptere de fejl, der sidder så dybt i min syndige sjæl, at …